гідравлічна потужність насоса


гідравлічна потужність насоса
гидравлическая мощность насоса - pump power output - *Förderleistung, Pumpenleistung – внутрішня потужність насоса, що витрачається на переміщування рідини, за вирахуванням гідравлічних витрат. Обчислюється за формулою:
Pг = q g H = ρ Q g H,
де q – масова витрата рідини; g – прискорення вільного падіння; Н – висота переміщування; ρ – густина переміщуваної рідини; Q – об’ємна витрата. Якщо зміна густини помітна, то потрібно брати густину ρ1 на вході в насос.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.